НАП – Плевен продава земеделска земя

08.05.2019 9:38

На 22.05.2019г., от 10:00 ч. ще се проведе търг с тайно наддаване за следния недвижим имот:
• Земеделска земя, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, шеста категория, площ 48 289 кв.м, находящ се с.ВЪЛЧИТРЪН, община ПОРДИМ, област ПЛЕВЕН -местност „МЕЧКАТОВЕЦ“

Първоначална цена на групата- 45 000.00лв. /четиридесет и пет хиляди лева и 00 ст./

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 07.05.2019г. до 16.05.2019г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на поземления имот – с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен , местност „МЕЧКАТОВЕЦ““

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

За контакти: телефон (064) 898-368 , (064) 898-310– Йоана Мандолска,
ел. адрес y.mandolska@ro15.nra.bg

#тагове:

НАЙ-НОВИ: