Кръгла маса организира Медицинският колеж в Плевен

04.05.2019 9:16

Медицински колеж организира кръгла маса „Да запазим постигнатото в обучението и ползотворното сътрудничество с потребителите на кадри“, която ще се състои на 17 май 2019 год. от 11.00 ч. в МУ – Плевен – Телекомуникационен ендоскопски център „Телец“, зала „Амброаз Паре“.

Целта на кръглата маса е: да се обсъди организацията, съдържанието и конкурентоспособността на обучението в Медицински колеж – Плевен по специалностите „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Социални дейности“; да се проучи мнението на потребителите на кадри за качеството на подготовка на дипломираните в Медицински колеж; да се представят лечебно-диагностични заведения, аптеки и институции, потребители на кадри и осъществят контакти със завършващите студенти с цел предложения за наемане на работа.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: