Третират с препарат срещу житни и широколистни плевели около жп линии в област Плевен

02.05.2019 14:28

Община Плевен съобщава, че са получени уведомителни писма в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. В периода от 08.05. до 10.05.2019 г. от 08.00 до 17.00 часа ще се проведе третиране по сервитутната жп линия София – Варна (в участъците Пордим – Левски и Телиш – Долни Дъбник). В периода от 13.05. до 15.05.2019 г. ще се проведе третиране на сервитутната жп линия София – Варна (в участъка Долни Дъбник – Ясен).

Третирането се извършва срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Подлежащите на третиране терени са в местностите на общините по протежение на железопътната линия на разстояние шест метра от главна релса от двете страни с препарат НАСА 360 СЛ, който не е токсичен за пчели и риби.

За организиране и провеждане на третирането отговаря инж. Димитър Велев. Телефон за връзка 0889 807810.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: