С повишено съдържание на нитрати е била водата в Згалево

30.04.2019 13:15

За периода от 22.04– 28.04.2019 г. инспекторите от РЗИ – Плевен са изследвали качеството на питейната вода, подавана за населението на област Плевен, в 9 населени места, като общият брой на изследваните проби е 20. Това информират от Здравната инспекция. Установено е, че от тях една проба не отговаря на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Тя е взета в Згалево, където е констатирано повишено съдържание на нитрати.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: