Плевен се превръща в център на измерванията за здравен фитнес и спортен талант в България

29.04.2019 9:25

Всяка събота и неделя между 4-19 май 2019 Плевен ще се превърне в център на първото по рода си в България измерване на здравен фитнес и спортен талант на подрастващи в България. Инициативата се осъществява съвместно от Финвера Консулт ЕООД и БАН “Институт по роботика”, като част от проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност” и е напълно безплатна за всички подрастващи между 6 и 18 години.
Регистрация за събитието може направите на следния линк, на телефон +359 888 497 820 или имейл: [email protected]

Датите за провеждане са:
● 4 и 5 май (закрита лекоатлетическа писта)
● 11 и 12 май (физкултурен салон на МУ Плевен)
● 18 и 19 май (физкултурен салон на МУ Плевен)

Разговаряме с Ат. Кирчев, управител на Финвера Консулт, който бе така любезен да разкаже повече за инициативата:

Какво е CADET

CADET е система за измерване на здравен фитнес и спортен талант сред подрастващите. Или по-простичко това са комплекс от упражнения, които съчетани с данни от ежедневието на децата, позволява да им се направи една прогноза за бъдещото им физическо развитие.

Как протича измерването

Обикновено измерването протича в два дни в рамките на един час за подрастващ. Програмата ни е направена така, че дори да не е възможно в два последователни дни, това да стане в рамките на трите отворени за измерване седмици. Организацията му цели да бъде един спортен празник за децата. Упражненията, които децата изпълняват са насочени към установяване на тяхната издръжливост, бързина, сила, гъвкавост и ловкост. Те са специално подбрани за да не водят до контузии или пренатоварване. Същевременно провеждаме и анкета за тяхната всекидневна физическа активност. Подробен материал родителите могат да намерят на следния линк.

Каква е нуждата от такова измерване

Фактите са повече от красноречиви – в топ 4 сме по затлъстяване в Европа, училищните нормативи са напълно непосилни за съвремените българчета, едва 24% постигат препоръчителна физическа активност на ден. Когато все пак се решим да направим нещо, често ги записваме на неподходящи спортове или поставяме нереалистични очаквания, непосилно за повечето от тях на текущия етап на тяхното развитие и дори психологически профил, водещо до контузии и демотивация, оставаща за цял живот. В България една 9% от хората спортуват редовно, превръщайки ни във водеща нация в Европа по неспортуване!

По какво се отличава от оценяването в училище

Оценките в училище са неприложим метод за диагностика на здравословния начин на живот и не дават реална представа за необходимостта от движение и адекватния спорт за подрастващите. Те не отчитат биологичната възраст на децата, която е възможно да се различава съществено от календарната. Така едно дете на 14 години е напълно възможно да е физически съзряло между 12 – 15 години. Основен проблем е също така, че не дават насоки какво следва да се направи, как да се използват максимално прозорците за развитие на децата и необходимостта от допълнително движение.

Каква е сигурността на данните на децата

Първо искам да уверя всички желаещи да вземат участие, че проучването е напълно анонимно. Всеки участник получава номер, зад който ние не знаем кой подрастващ стои. Всички резултати се записват и оценяват за този номер. С паролата, която даваме към него е възможно да се достъпят тези данни от родителя и подрастващия.

Къде по света се прави това

В страни като Унгария, Чехия, Германия, Австралия, Канада, Русия, Китай и САЩ измерването на физическото състояние е национална или регионална политика. Всяка година милиони деца преминават през специализирани тестове, които подсказват на тях и техните родители какво следва да променят в своето ежедневие за да поставят основите на продължителен здравословен живот в дългосрочен план, както и да се насочат към оптималните за тях физически упражнения и спорт. В част от държавите насочването към даден спорт се прави с идеята за потенциала и талата, което детето има.

Защо Плевен

Създаването на алгоритми, разкриващи дългосрочните здравни рискове пред нашите деца неминуемо изискват сътрудничеството с водещи медицински институции, включително университети. Плевен има потенциалът да бъде такъв и ни предлага отлични възможности за улеснена комуникация с медицински експерти. Градът има традиции и в спорта, който е и вторият компонент в нашите проучвания. Именно за това и открихме офис на компанията в града. Надяваме се за в бъдеще да изградим и укрепим връзките си с общината и областната управа, тъй като голямата ни цел е създаването на здравно-спортен клъстер с център Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: