Бъдещи педагози гостуваха на Регионалния център за приобщаващо образование – Плевен

24.04.2019 14:19

Днес в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Плевен гостуваха студенти от Педагогически колеж – Плевен.

Студентите от специалности „Начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика с английски език“ имаха възможност да се запознаят с дейностите на регионален екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности от членовете на мобилна група: д-р Александър Кръстев – психолог, Зорка Цветкова – логопед и Зоя Кокалова – старши ресурсен учител.

Темите, които бяха обсъдени, са свързани с педагогическата диагностика и прилагането на приобщаващото образование в начален етап на обучение.

Снимки: РЦПППО-Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: