Подадени са заявления за финансиране на археологически проучвания на няколко обекта в Плевенско

19.04.2019 11:30

Списък с всички постъпили заявления през 2019 г., съгласно чл.4, ал.3 от утвърдените Правила за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация публикува Министерството на културата. Няколко са заявленията за финансиране на археологически проучвания на територията на Плевенска област. Те са за обектите Античен кастел и митница „Димум“ с вносител Регионален исторически музей – Плевен, Античен град „Улпия Ескус“ – Сектор „Сграда с
мозайката „Ахейци“ с вносител Национален археологически институт с музей при БАН, Среднопалеолитен обект „Муселиево“ с вносител Национален археологически институт с музей при БАН, землищата на Муселиево, Евлогиево, Жернов, Въбел и Никопол отново с вносител НАИМ при БАН.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: