Окръжна прокуратура – Плевен предаде на съд управител на дружество за данъчно престъпление

18.04.2019 12:45

Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу управител на дружество за данъчно престъпление, съобщават от там. Обвинението срещу Л. Б. е за това, че през периода 01.07.2012 г. – 12.10.2012 г. в гр.Плевен при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представляващ „А“ ЕООД, чрез посредственото извършителство на Б. В., избегнал плащането на данъчни задължения по ЗДДС на същото дружество в особено големи размери – ДДС в размер общо на 24705,47лв., като:

– използвал документи с невярно съдържание при водене на счетоводството – данъчни фактури за неизвършени доставки;

– потвърдил неистина в подадени съгласно чл.125, ал.1 от ЗДДС пред ТД на НАП – Велико Търново, офис гр.Плевен, справки декларации за данък върху добавената стойност, като включил в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит неизвършени доставки;

– използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр.Велико Търново, офис гр.Плевен – дневници за покупки на „А“ ЕООД за месеците юли, август и септември 2012 г., приложени към подадените пред ТД на НАП –гр.Велико Търново, офис гр.Плевен СД по ЗДДС, в които били отразени данъчни фактури по неизвършени доставки с право на пълен данъчен кредит;

– приспаднал неследващ се данъчен кредит – престъпление по чл.255, вр. чл.26 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: