ДГ „Гергана“ – Плевен участва в конференция „Актуални политики и практики в образованието“

18.04.2019 7:56

На научно-практическа конференция „Актуални политики и практики в образованието“, организирана от Педагогически колеж – Плевен с ръководител Доц. д-р Емил Бузов, с откриване-приветствие от заместник-министъра на образованието и науката – г-жа Деница Сачева, както и от Албена Тотева- началник РУО- Плевен, и Т. Божинова – заместник-областен управител, бяха представени доклади в три тематични направления.
В направление „Управление и качество на образованието“, с модератор Доц. д-р П. Марчева, участва с доклад на тема „Личността-основа, условие, причина за качествено управление“ г-жа Таня Каменова – Директор на ДГ „Гергана“- единствен представител от сферата на предучилищното образование в това тематично направление.
Представяйки тезата си, тя убеди аудиторията, че за един успешен ръководител е нужен добър екип – безспорно, но е безспорен и фактът, че от личностната характеристика на ръководителя (качества, умения, компетенции, решения, съобразени с условия, среда и екип), зависят успехите, както на ръководената от него институция, така и на всеки член от екипа. Г-жа Каменова сподели с присъстващите в какво търси и намира удовлетворение от своята дейност, а именно: „Откривайки потенциала у другите, давайки възможност за развитие на същият този потенциал, вдъхновявайки, мотивирайки.“ Именно за това тя е един от малцината работодатели, които не поставят условие за предварителен стаж пред педагозите, кандидатстващи за длъжността „Учител“. Твърдо вярва, че не стажа прави педагога добър и вече е доказала в практиката си, че „…и обикновеното камъче може да заблести като бисер, ако намериш правилния ракурс“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: