РУО – Плевен с благодарствени адреси за участниците в Панорамата на предучилищното образование

16.04.2019 13:09

В Регионално управление на образованието – Плевен, се проведе работна среща с директорите на детски градини, които, чрез дейността си в работните групи, активно участваха в подготовката и провеждането на Областната инициатива „Панорама на предучилищното образование в Плевенска област“. В израз на благодарност и оценка на положения труд, както и от постигнатия резултат, обединил усилията на всички детски градини в Плевенска област, на подкрепата на общинските администрации, на партньорството с родителите и най-вече на участието на талантливите деца от Плевенска област, Началникът на Регионално управление на образованието – Плевен – г-жа Албена Тотева, връчи благодарствени адреси на директорите на детски градини от град Плевен – Людмила Стефанова – ДГ „Надежда“, Гергана Кръстева –ДГ „Снежанка“, Анелия Мишева –ДГ „Славейче“, Илияна Иванова –ДГ „Щастливо детство“, Силвия Диянова –ДГ „Зорница“, Галина Нейкова – ДГ „Незабравка“ , Геновева Иванова – ДГ „Ралица“, Светослава Митковска – ДГ „Слънце“, Валентина Ненкова – ДГ „Чучулига“, д-р Румяна Николова – ДГ „Теменуга“, Жоржетина Атанасова – ДГ „Калина“, Вилма Христова – ДГ „Пролет“, Даниела Дончева – ДГ „Звънче“, на Силвия Кунчева – учител в ДГ „Иглика“ гр. Плевен, на Милена Петрова – директор на ДГ „Зора“ гр. Червен бряг.

Работата в екип и споделянето на общото емоционално преживяване в деня на провеждането на „Панорама на предучилищното образование в Плевенска област“ и след това, е предизвикателство за провеждане на форума и през следващата година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: