ОУ „Св. Климент Охридски” – Плевен се включи в отбелязването на 140 години българска Конституция

16.04.2019 16:04

ОУ „Св. Климент Охридски” – Плевен затвърди традицията си да отбелязва важни дати, теми и събития. Със специална презентация относно Търновската конституция, изнесена от презентаторите г-жа Десислава Лачева- ст.учител информационни технологии и математика прогимназиален курс и г-н Николай Терзиев. възпитател начален етап, пред учениците от начален/1-4/ и прогимназиален /5-7/ курс, бяха изнесени важни факти, дати и принципи на първият български и един от най-демократичните за времето си основни закони.
На 16 април 1879 г. представителите на българския народ, събрани в старата българска столица Велико Търново, приемат Търновската конституция. Установявайки демократичните начала на обществено- политическия живот, Търновската конституция е устояла и до днес- еднакво валидна и необходима!

#тагове:

НАЙ-НОВИ: