Деца от община Долна Митрополия ще участват в международен лагер край Виена

16.04.2019 12:00
На работно посещение от 4 до 6 април в община Долна Митрополия и Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси (ОЦИДЗИ) в с. Байкал бяха Петер Реберник и Стефан Реберник, координатори на проект International Danube camp (Международен Дунавски лагер) от името на PHAROS International – Rebernik KG Vienna – Austria и “Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM)”.
Проектът се осъществява по програма Еразъм+ като община Долна Митрополия чрез ОЦИДЗИ е партньор. Гостите бяха запознати с природните и културно – историческите забележителности на общината, както и с дейностите на Общинският център, съобщава Иво Джокин, ръководител на ОЦИДЗИ.
В резултат на визитата е станало ясно, че 8 деца от община Долна Митрополия, по едно от всяко училище ще участват в международен лагер. Той ще се проведе близо до гр. Виена от 27 юли до 11 август в база с отлични условия “Youth Hostel Tulln”, http://tulln.noejhw.at/ с деца от Австрия, Унгария и Сърбия. Всяка държава ще участва с 15 деца и 3-ма ръководители. Останалите деца от България ще бъдат от Младежки воден парламент Пловдив и Видин.
Разходите за транспорт до Виена и обратно, настаняването и храната ще бъдат за сметка на проекта.
Програмата на лагера предвижда работни ателиета и занятия (мисии) с учени в областта на природните науки – флора и фауна на река Дунав, роботика, традиции и обичаи на всяка държава.
Повече информация за проекта може да бъде намерена тук: www.danube-camps.net
#тагове:

НАЙ-НОВИ: