Обявиха спечелилите конкурси за директор на детските градини в Койнаре и Рупци

15.04.2019 17:40

С Протокол от 10.04.2019 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД – 09-141/15.03.2019 г. на Кмета на Община Червен бряг, реши:

Класира кандидатите, успешно издържали конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ „Пролет“ – гр. Койнаре, както следва:
първо място – Галина Стефанова Белякова с краен резултат 5.72;
второ място – Светла Георгиева Макавеева с краен резултат 4.89.

Класира кандидатите, успешно издържали конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ „Снежанка“ – с. Рупци, както следва:
първо място – Марияна Йорданова Христова с краен резултат 5.45.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: