Община Червен бряг организира фотоконкурс „Моят град – минало, настояще, бъдеще“

15.04.2019 16:02

Община Червен бряг организира фотоконкурс „Моят град – минало, настояще, бъдеще“, информират от пресцентъра на местната администрация. Той се организира по повод 90 години от обявяването на Червен бряг за град и 120 години гарово селище.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

• Да провокира желание у любителите на фотографията със средствата на това изкуство да запечатат емблематични за град Червен бряг обекти;
• Да се затвърди чувството на гордост от достойнствата на родния край;
• Да се даде възможност за творчески подход не само към избрания обект, но и към заглавието на снимката;
• С изложбата, оформена от най-добрите снимки, да се покаже специфичната красота на града и обединяващото – минало, настояще и бъдеще.

РЕГЛАМЕНТ:

I. Право на участие имат всички, разделени в три възрастови групи:
• I – ва група: от II до VI клас включително
• II – ра група: от VII до XII клас включително
• III- та група: Възрастни

II. Изисквания:
Специални изисквания към типовете файл и размера – няма. Може да са правени с телефон или фотоапарат, важно е посланието и настроението, което носят. Темите на изображенията могат да включват материално и нематериално наследство (напр. сгради, изкуство, текстил, традиции, знание, умения, и т.н.); природни дадености (пейзажи, флора и фауна).
Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
– обработка на яркост и контраст;
– изостряне на изображението;
– Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

УСЛОВИЯ:

– Всички участници, отговарящи на условията могат да представят не повече от десет снимки на хартиен носител, със следните размери:
– за I-ва група – минимален размер 20 см по дългата страна на снимката;
– за II-ра група – минимален размер 30 см по дългата страна на снимката;
– за III-та група – минимален размер 40 см по дългата страна на снимката;

– Заедно със снимката да бъдат изпратени данните на автора: трите имена, възраст и телефон, e–mail за контакт, както и кратко описание на снимката. Творбите, в които липсват някои от горепосочените данни, няма да бъдат журирани;
– До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация, или такива които не са авторски.
– Авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от Община Червен бряг. В случай на използване на снимките, имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.
– Авторите на наградените творби задължително трябва да ги предоставят и на дигитален носител във висока разделителна способност, годни за печат.
– Не се допускат до участие актови снимки, снимки с порнографско съдържание, анонимни снимки, както и снимки които не кореспондират с посочената тема.

Снимките за участие в конкурса се приемат в срок до 2 юни 2019 год. на адрес: Община Червен бряг”, ул.”Антим I ”№1, стая 403, п.к.5980 гр.Червен бряг, обл.Плевен

Жури:
Представените за участие в конкурса снимки ще бъдат оценени от компетентно жури. То ще определи победителите, както и снимките, които да бъдат включени в изложба, организирана от Община Червен бряг, и да бъдат публикувани на местни интернет сайтове и в местния печат.
Критерии за оценка:
– оригиналност на идеята;
– нестандартна гледна точка;
– адекватна интерпретация на темата;
– високо качество в техническо отношение;

1. Класиране: Ще бъде обявено за 26 юни 2019год. Извършва се в трите възрастови групи. Във всеки раздел журито ще присъди: Първо, второ и трето място; с награди и грамоти. Авторите на номинираните творби ще бъдат уведомени по телефона или електронната поща. При възможност, могат да присъстват на церемонията при обявяването и връчването на наградите, а именно на откриване на изложбата. Творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел презентиране и популяризиране на конкурса.

Личните данни, които ни предоставяте за целите на конкурса, са защитени съгласно правилата на Регламент (EC) 2016/679, използват се единствено за целта на провeждането му и няма да се използват за никакви други цели. Информацията е достъпна само на лицето за контакти и журито в конкурса във връзка със служебните им задължения и не подлежи на предаване на други администратори.

За информация и контакти: 0886681413 – Диана Цветанова

#тагове:

НАЙ-НОВИ: