Нов проект и конкурс за младежи обявиха от Областния информационен център в Плевен

15.04.2019 16:15

Българинът вече не се страхува от думата „проект”, днес всеки говори за Европейските фондове и техните възможности и това е резултат от активната работа на областните информационни центрове. С тези думи Стефан Милев – заместник-кмет „Европроекти и хуманитарни дейности”, обяви на пресконференция официалния старт на новия проект на Община Плевен BG05SFOP001-4.004-0026 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Плевен, като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.”, финансиран от ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Стойността му е 410 760 лв. През следващите три години на територията на областта ще бъдат организирани 66 информационни събития. Експертите на ОИЦ – Плевен, ще продължат подкрепата си за бизнеса, неправителствените организации и институциите и предоставянето на информация за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На пресконференцията бе обявен стартът и на Националната кампания на мрежата от областни информационни центрове за 2019 г., част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион”. Първата инициатива е онлайн конкурс „Имам бизнес идея”. В него могат да се включат младежи на възраст от 14 до 18 години. До 12 май 2019 г. кандидатите трябва да подготвят двеминутен видоеклип с информация за своята идея и да го изпратят като съобщение в месинджър на създаденото за целите на конкурса събитие във Фейсбук. На 13 май 2019 г. клиповете ще бъдат публикувани и ще започне гласуването. Десетте проекта, събрали най-много харесвания, ще получат поощрителни награди, а класираните на първо и второ място ще посетят на 1 юни 2019 г. „София Тех Парк” за участие в среща с успешни предприемачи. Пълният регламент на конкурса е публикуван на страницата на събитието в социалната мрежа, както и на eufunds.bg .

#тагове:

НАЙ-НОВИ: