Прокурор Диана Маркова бе лектор в открит урок на ПГРТО – Плевен

14.04.2019 14:45

В Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен се проведе открит урок с учениците от специалност „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“ на тема:  „Структурата и функциите на съдебната власт“.  Лектор по темата бе Диана Маркова – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-Плевен. Събитието бе организирано по идея на Габриела Григорова, класен ръководител на учениците и преподавател по учебната дисциплина Право, и е част от инициативите, посветени на 55-та годишнина на ПГРТО.

Урока си прокурор Маркова започна с изясняване на въпроса  какво представлява съдебната власт и част от какво е. Представи на учениците структурата на държавното управление – трите независими власти: законодателна, изпълнителна и съдебна. Тя отбеляза, че тези три основни стълба на държавата си сътрудничат, но са относително самостоятелни. В края на беседата учениците трябваше да изразят своето мнение по въпроса дали всяка една от тези власти е наистина независима.

Основната част от изложението на прокурор Маркова бе свързана с изясняване дейността на прокуратурата като част от съдебната власт. В края на беседата тя пожела на бъдещите съдебни администратори да четат Конституцията, да се научат да мислят, да се изградят като личности с  гражданска позиция, да имат мотивацията и да приемат голямото предизвикателство да правят нещо конструктивно в България, а не някъде другаде по света.

Директорът на училището Невена Арабаджиева връчи сертификат за участие в открития урок на прокурор Маркова, а учениците получиха своите сертификати от самата Диана Маркова.

Срещата завърши с благодарности от двете страни и с обещание за нова среща в края на учебната година, на която да поговорят за Конституцията на Република България.

Снимки и информация: ПГРТО – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: