С над 3800 души е намаляло населението на област Плевен за година

12.04.2019 15:04

С 3 829 души е намаляло населението на област Плевен за една година. Това показват оповестените днес данни за Населението и демографски процеси за 2018 г. на Националния статистически институт.

Към края на миналата година в Плевенска област живеят 240 380 души. Спрямо 2017 г. техният брой е намалял с 3829 или е регистриран отрицателен прираст с -1,6%. Населението в област Плевен съставлява 3,4% от населението на страната.

Половината от населението на страната (50.2%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район – 742 хил. души, или 10.6% от населението на страната,посочват от НСИ. През 2018 г. и в шестте статистически района населението намалява спрямо 2017 г., като най-голямо е намалението в Северозападния – с 1.8%, а най-малко – в Югозападния район – с 0.3%.

Само две области – София (столица) и Кърджали, увеличават населението си през 2018 г. спрямо 2017 г. – съответно с 0.2 и 1.2%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – с 2.4%, Монтана и Враца – по 1.9%.

18,8% е коефициентът на смъртност при населението в област Плевен, показват още данните на НСИ. Нашата област е лидер в черната статистика за детска смъртност – 11.3‰ като средно за страната той е  5.8‰.

Снимка: архив, Плевен за Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: