Общинският съвет на Пордим ще проведе заседание в село Вълчитрън

12.04.2019 12:27

На 17 април, сряда, от 13.00 часа в сградата на Кметство с.Вълчитрън ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Пордим.

Дневният ред включва 11 точки като последните две са питания и молби.

Началото на сесията ще бъде поставено с отчет за дейността на Кметство с.Вълчитрън за периода 2015-2019г., представен от кмета на населеното място Милена Вълчева.

Ще бъдаt разгледани доклади за извършените читалищни дейности през 2018 г. и доклади за изразходените средства през 2018 г. на читалищата на територията на община Пордим.

Кметът на община Пордим Детелин Василев внася предложение за одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Ще бъде гласувана и актуализация на Програмата за управление на общинската собственост за 2019 г.

Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир „Селището“, находящ се в землището на гр. Пордим и промяна собственост на имот, общинска собственост по чл.6, ал.1 от ЗОС в с.Тотлебен са сред предложенията в дневния ред на априлската сесия на местния парламент.

Снимка: selo.bg

#тагове:

НАЙ-НОВИ: