Повече електротехници и по-малко юристи ще бъдат назначени в Плевенско следващите години

11.04.2019 9:21

На заседание на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие заместник-областният управител Татяна Божинова изнесе обобщена информация от първия етап на проучване сред работодателите на потребностите от работна сила за 2019 година. Анкетата е проведена в периода 13-ти февруари – 22-ри март 2019 г. на територията на област Плевен.

Анкетирани са работодатели от различни сфери – селско и горско стопанство, индустрия, строителство, търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, финансови и застрахователни дейности, операции с недвижими имоти, професионални дейности и научни изследвания, държавно управление, образование, здравеопазване, култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и др.

Като ключово изискване за работодателите при подбор на кадри се очертават самоконтролът и дисциплината на служителите.19,6% от работодателите са посочили, че ще търсят нов персонал в следващите 6 месеца. Анкетираните са заявили, че през предстоящите 12 месеца ще търсят специалисти с квалификация по следните професии:охранители, работник в растениевъдството и помощник в строителството.

Резултатите от анкетата сочат, че за идните 12 месеца на територията на област Плевен ще бъдат наети – 2 611 души с квалификация по следните професии, изискващи правоспособност и/или висше образование- учители, шофьори, водач на автобусен транспорт, които съставляват най-голям брой от заявените от работодателите специалности. Най слабо ще бъде търсенето на инженери химици, машинни инженери, технолог-програмисти, сочи обобщеният анализ от проучването. Прогнозите, базирани на анкетата за същия период, показват, че в област Плевен ще бъдат наети 2 033 души без специална квалификация. Най-голям е броят на заявените: работници в добивната промишленост и строителството, а най-малък на този на общи работници, куриери, носачи и др.

На въпроса дали се очаква след 3-5 години да бъдат наети на работа специалисти с висше образование за област Плевен най-много работодатели са отговорили, че предвиждат да назначат специалисти по електротехника, електроника и автоматика. Най-малко работодатели са заявили, че ще се нуждаят от юристи.

Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването.

На областно ниво резултатите от анкетите са обобщени от работна група определена със Заповед на Областния управител. В нейния състав влизат представители на общо 27 организации и институции, членове на Комисията по заетост, в т.ч. Областна администрация, ДРСЗ Ловеч, ДБТ Плевен, Долна Митрополия, Никопол, Левски, Червен бряг, работодателските организации с представителства в Плевен – Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата – Плевен, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Съюз за стопанска инициатива и др.

До 18.04.2019 г. председателят на Комисията по заетостта следва да изпрати обобщената информация за област Плевен за потребностите на работодателите от работна сила до централното управление на Агенцията по заетостта

#тагове:

НАЙ-НОВИ: