Променен е статутът на имоти, предоставени за управление на Спортното училище в Плевен

10.04.2019 15:00

От частна в публична държавна собственост се променя статутът на имоти, предоставени за управление на Спортно училище „Георги Бенковски“ – гр. Плевен. Имотите представляват комплекс за образование заедно с изградените в него четири сгради, с обща застроена площ 26 119 кв.м и спортна база със застроена площ 2 158 кв.м. Промяната на статута е с цел по-ефективното им и целесъобразно управление, а сградите ще продължат да се използват и в бъдеще от възпитаниците на спортното училище.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: