„Топлофикация Плевен“ ЕАД отчита успешен отоплителен сезон

09.04.2019 15:37

Във връзка с предстоящото приключване на отоплителния сезон, зададохме няколко въпроса на изпълнителния директор на Топлофикация Плевен инж. Йордан Василев.

 Инж. Василев, доволни ли сте от свършеното през отоплителния сезон?

 “Топлофикация – Плевен“ ЕАД отчита успешен отоплителен сезон 2018/2019 година с изпълнени производствени цели и най-вече осигурено качествено и непрекъснато топлоснабдяване на нашите клиенти.

Как се отрази студената зима на Дружеството?

 Въпреки по-студената зима, сметките за отопление за около 70% от клиентите са до 150,00 лв. и за 48% от клиентите са до 100,00 лв. По данни на НИМХ среднодневните температури за двата най-студени месеци през отоплителния сезон са значително по-ниски, спрямо предходния отоплителен сезон 2017/2018 година. Средната температура за декември 2017 година е 5 градуса, докато миналия декември е била едва 3 градуса.

В тази връзка кога планирате да спрете отоплението на територията на гр. Плевен?

Планираме спирането на отоплението в гр. Плевен да бъде през втората половина на месец април 2019 година, при условие, че тогава ще бъдат изпълнени условията съгласно Наредбата за топлоснабдяването, а именно изключване на отоплението при повишаване на средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни над 12 градуса, като се съобразяваме с дългосрочната прогноза за следващите 7-10 дни.

Инж. Василев, каква е равносметката Ви за изминалите месеци в края на отоплителния сезон?

През настоящия отоплителен сезон Дружеството е увеличило своите клиенти. На края на сезона отчитаме и повишение в реализираната топлинна енергия за отопление и битова гореща вода с топлоносител гореща вода, като доставената топлинна енергия за отоплителен сезон 2018/2019 година ще бъде с около 30 000 МВтч повече от миналия. Радваме се, че през вече изминаващия отоплителен сезон не допуснахме спиране на отоплението на нашите клиенти в гр. Плевен, тъй като успяхме в срок да отстраним всички възникнали аварийни ремонти по топлопреносната мрежа. Помогнахме в отстраняването на пропуски във вътрешно отоплителните инсталации на редица учебни, обществени и жилищни сгради.

Подготвили ли сте нови промоции за Вашите абонати?

Дружеството продължава осъществяването на програмата „Лоялен клиент“. Освен това забелязваме, че въвеждането на пределна цена от „Топлофикация Плевен“ ЕАД при ползване на топла вода за всички битови клиенти в сгради етажна собственост, заплащащи в срок ползваната топлинна енергия, доведе до повишаване на броя на лоялните клиенти на Дружеството. С цел подобряване на ефективността на Дружеството и увеличаване на потреблението на битово горещо водоснабдяване от нашите клиенти от месец април стартираме пилотен проект, предвиждащ закупуване на водомери и безплатен монтаж на водомерни възли за желаещите да ползват топла вода за сгради включени в проекта.

Какви мероприятия сте предвидили за летните месеци?

През летните месеци сме планирали изпълнение на ремонтна и инвестиционна програми за подобряване на топлопреносната мрежа на гр. Плевен.

Ремонтната програма включва реконструкция и подмяна на амортизирани участъци от топлопреносната мрежа, както и на абонатни станции.

В инвестиционната програма сме заложили привличане и включване на нови клиенти на Дружеството и едновременно разширяване на топлопреносната мрежа чрез изграждане на топлофикационни отклонения и нови абонатни станции.

Ремонтните работи са планирани по такъв начин, че да не се налагат дългосрочни прекъсвания на топлоснабдяването на клиентите и нарушаване на спокойствието им от наша страна.

Всички дейности от страна на Дружеството са насочени изцяло в изпълнение на мисията и ангажимента към гражданите на гр. Плевен, а именно за осигуряване на чисто и екологично отопление и битово горещо водоснабдяване на достъпни цени.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: