Започва нов курс по начална военна подготовка

03.04.2019 9:49

Български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка могат да преминат курс, организиран от Министерство на отбраната както следва: НВУ „Васил Левски“, Факултет „Общовойскови” – Велико Търново, от 13.05. – 07.06.2019 г. Срок за подаване на документи – 04.04.2019 г.
2. Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:
• да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
• да са годни и психологически пригодни за военна служба;
• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
• срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
За времето на обучението на кандидатите се осигурява:
• настаняване, хранене и униформа;
• безплатно медицинско обслужване;
• задължително застраховане.
Допълнителна информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация Плевен, Военно окръжие – Плевен или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: