Педагози от ДГ „Юнско въстание” – Плевен посетиха Португалия по международен проект

01.04.2019 15:31

В периода 16-20 март педагогически екип от ДГ „Юнско въстание“ – Плевен, в състав Боряна Вачкова, Бисерка Цанова и Вилиана Басарова, осъществи трета Транснационална визита в EscolaBasica „ManuelAntonioPina“, Порто, Португалия по проект „Proud to be me“, Програма „Еразъм+“. Координатор на проекта е доц. д-р Теодора Вълова, eTwinning посланик за България.

Дейностите, осъществени по време на срещата, бяха свързани с представяне на извършеното до момента от партньорите и планиране на бъдещите събития.

Във фокуса на дискусиите бeше работата, свързана със създаването на видеоматериали за International MotherLanguage Day и книги, които отразяват опасенията на децата по отношение опазването на околната среда. Целта е от ранна възраст темата за екологичното равновесие в природата да бъде представена и осмислена от децата. По този начин у тях ще се изградят умения да се грижат за нея и да се стремят да осигурят по-добър живот всички живи същества. Следващите дейности по тази тема са свързани със създаване на „Дървото на нашите стремежи“ във всяка партньорска институция. То ще съдържа мечтите и представите на европейските деца за бъдещето. В изработването на дърветата ще бъдат включени и родителите.

Друга важна тема, която беше обсъдена, беше новата платформа TwinSpace в портала eTwinning. Всеки един от партньорите ще трябва да публикува материалите по проекта в електронния проект „Proud to beme“. Коментирана беше единната онлайн базирана платформа MobilityTool – инструмент, който отчита финансовото и съдържателното съдържание на проектите по КД2 на Програма „Еразъм+“.

В рамките на програмата участниците в срещата наблюдаваха открити уроци, в които се използва кооперативният метод на учене. Демострираният метод дава възможност на учениците да изградят интерактивно отношение към учебния материал, което подпомага изграждането на триадата: знания, умения, компетентности. Представени бяха интересни методи и форми на работа, които са приложими в различните образователни направления, развиват ключови компетентности, помагат на учащите да постигнат личностна реализация и – на по-късен етап от живота си – да намерят работа и да участват активно в живота на обществото.

По време на визитата партньорите имаха възможност да опознаят културата, историята, традициите и образователната система на Португалия. Мобилността беше полезна, вдъхновяваща и повиши мотивацията на педагогическите екипи за общуване на чужди езици с цел придобиване на обществени, граждански и междукултурни компетентности.

Снимки и информация: ДГ „Юнско въстание”- Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: