Без паника: Тест със сиренната система ще се проведе в Плевен днес

01.04.2019 7:03

В изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 година, обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 година на 01.04.2019 година от 13:00 часа ще се проведе тест със сиренната система изградената в гр.Плевен. Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в чл.18 и чл.19 от наредбата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: