Съветниците приеха доклада за изпълнение на Плана за развитие на Община Плевен през 2018-а

28.03.2019 12:00

Общинският съвет на Плевен прие годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2018 година. Документът бе приет с 34 гласа „за“, 3 „въздържал се“, против нямаше.

В съответствие с разпоредбите на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилага Община Плевен изпълнява Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. (ОПР), приет с решение на местния парламент. Съгласно чл. 23, т. 4 от Закона кметът на Общината представя всяка година доклад по изпълнението на Общинския план за развитие за одобряване от местния парламент. Докладът съдържа информация за общите условия за изпълнение на Общинския план, постигнатият напредък по изпълнение на целите и приоритетите, предприетите действия за това, мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данните. Прави се оценка и на резултатите за съответната година. Целият документ е в обем от над 70 страници.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: