Вода със завишено съдържание на хром и нитрати са пили жителите на плевенски села

26.03.2019 15:44

Вода със завишено съдържание на хром и нитрати са пили жителите на плевенски села. Това показват данните от проведените изследвания през миналата седмица от Регионална здравна инспекция – Плевен.

18 са изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях 5 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Две от пробите на питейната вода в село Божурица са показали отклонения от стойностите на хром, а една и за нитрати. За нитрати за отчетени 67,06mg/l при норма 50,00 mg/l, а за хром 99,63 µg/l и 101,29 µg/l отново при норма 50,00 µg/l.

В село Дъбован две проби са дали отклонения при показанията за хром – 67,34 µg/l и 67,89 µg/l при норма 50,00 mg/l.

В село Буковлък пък водата е с отклонение по показател мътност, показват още данните на РЗИ-Плевен.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: