Борислав Дамянов встъпи в длъжност зам.-районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен

26.03.2019 14:25

Борислав Дамянов встъпи в длъжност замeстник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на гр.Плевен. Актът за встъпване беше тържествено връчен от Ваня Савова – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, в присъствието на районния прокурор Пламен Петков и състава на Районна прокуратура – Плевен.

Борислав Дамянов е назначен на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ. Прокурор Дамянов има над 15 години юридически стаж, от които 13 години като прокурор в Районна прокуратура – Плевен.

rbt

#тагове:

НАЙ-НОВИ: