Областна администрация – Плевен си партнира със 7 читалища за реализирането на културно-информационни събития

25.03.2019 17:03

В изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2019 година областна администрация Плевен ще реализира съвместно със седем читалища на територията на област Плевен културно-информационни събития, посветени на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността и превенция на езика на омразата. Събитията се реализират с финансовата подкрепа на Комуникационната стратегия.
Началото бе дадено днес със събитие в с. Вълчитрън, пресъздаващо народните традиции за Благовец. Останалите мероприятия ще следват посочения по-долу график:
05.06.2019г., 19.00ч. – концерт „Музиката на Европа”, читалище „Съгласие 1869” – Плевен
07.06.2019г., 17.00ч., Кнежа, НЧ „Борба”– културно-информационна ученическа среща „ Приносът на България за спасяването на българските евреи” и ученически конкурс на тема „Културното многообразие на ЕС”
10.06.2019г., 11.00 ч., -гр. Никопол, НЧ „Напредък 1871” – концертно-информационно събитие
05.07.2019г., 19.00ч, с. Брест, общ. Гулянци, НЧ „Н.Й.Вапцаров 1897” – концерт „Приносът на България в европейската културна съкровищница”
10.07.2019г, 18.30ч, с.Брестовец, общ. Плевен, НЧ „Наука 27” – концертно-музикален спектакъл „Европейски ценности”
26.11. 2019г., 16.00ч, зала „Плевен”, съвместно с читалище ЛИК, отворена дискусия – пърформънс „Изкуството, което събира”
„Провеждането на събитията е разпределено през цялата година и е съобразено да се случват извън предизборните кампании за европейски парламент и органи ма местната власт.”, уточни областният управите Мирослав Петров. Той подчерта, че в реализирането на мероприятията ще бъдат ангажирани хора от различни възрастови групи и етническа принадлежност, като пример за обединяващата сила на изкуството и културата. В рамките на Комуникационната стратегия ще бъдат реализирани и още три събития в Плевен, които са планирани за юни и ноември. За тях господин Петров се ангажира да даде допълнителна информация съвсем скоро.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: