Предприемчива дама посрещна студенти в овцевъдната си ферма в Петърница

22.03.2019 17:18

Посещение на студенти от Стопанска академия в реална работна среда организира катедра „Аграрна икономика”, като част от предвидените събития в научния календар на катедра. Студенти от специалност „Аграрна икономика” и магистърска програма „Агробизнес” посетиха овцевъдната ферма в с. Петърница, област Плевен, собственик на която е 37-годишната Галина Мирчева – дипломиран магистър по „Агробизнес” и отлична специализантка по биоземеделие на свищовското висше училище. Стопанството на Галина Мирчева е добър пример за успешна предприемаческа инициатива в една приоритетна за българската икономика област, а именно селското стопанство. Тя е включена в изданието на Асоциацията на земеделските производители в България по проект „GAP – HOT SPOT” за 2018 г., като един от успелите родни фермери.


Преди обиколката на терен, Галина Мирчева запозна свищовските студенти и докторантите към катедра „Аграрна икономика” с историята на нейната ферма. Тя сподели, че през 2005 г. заедно със съпруга си се прибират от Испания и вземат решение за инвестиране на спестените пари от чужбина в земеделие. Поетапно закупуват земя, техника и стопански сгради, а след няколко години включват в дейността си и животновъдство, по-точно овцевъдство, като през 2012 г. създават овцефермата. „Регистрирах се като земеделски производител и стартирах със 250 овце от породата Плевенска черноглава. На следващата година кандидатствах с проект за 430 000 лв. по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от програмен период 2007-2013 г. Бях одобрена и финансирана със 60% за закупуване на модерна доилна зала, мини товарач и сламопреса. Днес овцете са вече 814 бр., от 3 години насам се прави кръстоска със порода Асаф за да се постигнат по-високи количества на млеконадоя”, разказа Галина Мирчева.


Преди обиколката на терен, Галина Мирчева запозна свищовските студенти и докторантите към катедра „Аграрна икономика” с историята на нейната ферма. Тя сподели, че през 2005 г. заедно със съпруга си се прибират от Испания и вземат решение за инвестиране на спестените пари от чужбина в земеделие. Поетапно закупуват земя, техника и стопански сгради, а след няколко години включват в дейността си и животновъдство, по-точно овцевъдство, като през 2012 г. създават овцефермата. „Регистрирах се като земеделски производител и стартирах със 250 овце от породата Плевенска черноглава. На следващата година кандидатствах с проект за 430 000 лв. по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от програмен период 2007-2013 г. Бях одобрена и финансирана със 60% за закупуване на модерна доилна зала, мини товарач и сламопреса. Днес овцете са вече 814 бр., от 3 години насам се прави кръстоска със порода Асаф за да се постигнат по-високи количества на млеконадоя”, разказа Галина Мирчева.
Коментирайки бъдещото развитие на фермата и евентуалното затваряне на цикъла земя-животни-краен продукт, студентите научиха от Галина Мирчева, че преработка на собствен продукт, като всяка нова стъпка, изисква време и нови инвестиции. „От тази година стартирах целогодишно доене, което изисква добре обмислен и усъвършенстван цикъл на отглеждане на самите животни. В етап, когато това стане една успешно работеща техника и започне да носи добри приходи, ще мислим и за затваряне на цикъла с краен продукт”, поясни още Галина Мирчева.

Ръководителят на катедра „Аграрна икономика” – доц. д-р Марина Николова благодари на собственичката на фермата, от името на преподавателския екип и на студентите, за предоставената възможност на младите хора да се докоснат до реалната работна среда в съвременна ферма и да видят на практика как се прилагат придобити знания и умения от обучението им по избраната от тях специалност. „Галина Мирчева е гордост за катедрата, не само като успешен агропредприемач, но и като предизвикателство за младите предприемачи, за формирането на ново отношение на обществото към мултифункционалната роля на земеделието и предоставянето на редица блага от неговото развитие”, подчерта доц. Николова.

Като грижовна стопанска на голяма овцеферма, Галина Мирчева почерпи гостите с домашно приготвени баница, кекс и мляко.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: