Предлагат промяна на цената за ползване на футболното игрище на СУ „Иван Вазов“ – Плевен

20.03.2019 10:07

С писмо до председателя на Общински съвет – Плевен, Мартин Митев директорът на Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Плевен, предлага промяна в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Общината. „Става дума за регламентиране на такса за ползване на Многофункционалното спортно игрище в училището поради предстоящ основен ремонт на спортното съоръжение. Предложението ще бъде обсъдено този месец в две от постоянните комисии в Общинския съвет – ПК по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм““, информира Мартин Митев.
Предложението от СУ „Иван Вазов“ е публикувано на страницата на Общинския съвет – https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“ – за месец март 2019 – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-mart-2019-g. В него Димитър Митев – директор на училището, посочва следното: „Във връзка с осъществяване на основен ремонт на футболното игрище /подмяна на тревна настилка, оградни мрежи и осветление/ на територията на СУ „Иван Вазов“ със средства от бюджета на училището, се обръщам към Вас с предложение за промяна на точка 6, Раздел III на Приложение 4 в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.“ Предлаганите промени са съответно следните:
– за ползване на футболното игрище за 1 ч. – 40 лв.
– за ползване на футболното игрище за 5 ч. – 175 лв.
– за ползване на футболното игрище за 10 ч. – 300 лв.
– за ползване на футболното игрище за 15 ч. – 375 лв.
– за ползване на футболното игрище за 20 ч. – 400 лв.
Съгласно действащия в момента текст на общинската Наредба №17, ползването на Многофункционално спортно игрище в СУ „Иван Вазов“ от учащи е безплатно, а за неучащи таксата е 25 лв. на час с ДДС.
Двете комисии, които ще обсъждат предложението, заседават в началото на следващата седмица.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: