ПГСС – Долни Дъбник ще е домакин на десетото Национално състезание „Млад фермер“

20.03.2019 11:58

От 25 до 27 март Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов” в гр. Долни Дъбник ще бъде домакин на Националното състезание „Млад фермер”. Това е регионалният етап за Северна България. Организатор е Министерството на образованието и науката (МОН) и Регионално управление на образованието (РУО) – Плевен. Партньор е Аграрен университет – Пловдив.
Целите на състезанието са: Демонстриране на придобити теоретични и практически знания и компетенции по растениевъдство, животновъдство и земеделска техника и умения за работа в екип; Практическо прилагане на съвременни технологии в областта на фермерството; Осъществяване на междуучилищно, професионално сътрудничество и съревнование.
Участниците са ученици от 28 професионални гимназии обучаващи се по професии от направление „Растениевъдство и животновъдство” от професионални гимназии в Северна България. Отборите включват 3 ученици, които се състезават по три модула: растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство.
В състезателните дисциплини са включени: Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови култури; Резитба на лозя, формировка – средностъблен двустранен кордон; Разпознаване на фуражи; Доене на крави; Майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут и Електронен тест по Безопасност на движението по пътищата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: