В села от област Плевен питейната вода е със завишени стойности на хром и нитрати

20.03.2019 10:52

През периода 11 – 17 март са изследвани 11 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б, информират от Регионалната здравна инспекция в Плевен.

От тях 7 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Изгрев пробата е със завишена стойност на нитрати – 73,50mg/l при допустими 50,00 mg/l. При две проби от село Новачене и една в с. Асеново е отчетено завишено съдържание на хром – 86,39 µg/l, 116,75 µg/l и 52,16 µg/l при норма 50,00 µg/l. В село Мечка също има високо съдържание на нитрати – 68,29mg/l. В село Коиловци здравните инспектори са отчели завишени стойности на магнезий – 81,47mg/l и 82,69mg/l при норма – 80,00mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: