Общинският съвет на Пордим се събира на сесия днес

18.03.2019 7:51

Днес от 13.00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Пордим. Предварителният дневен ред включва 4 точки като последните две са питания и молби.

Първата точка е за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пордим през 2019 година. Второто предложение е за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пордим за 2019 г. (по чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование). И двете са с вносител Детелин Василев, кмет на община Пордим.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: