Консултативният съвет по туризъм обсъди програмата за развитие на сектора през 2019 г.

15.03.2019 15:50

Консултативният съвет по въпросите на туризма при Община Плевен се събра днес на първото си заседание за годината. Членовете на Съвета обсъдиха и приеха Отчет за изпълнението на дейностите за развитие на туризма в Община Плевен през 2018 г.

Председателят на Консултативния съвет Иван Кюлджийски – заместник-кмет на Община Плевен, представи предложения за нови членове. Това са Невена Арабаджиева – директор на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, Пепо Петков – общински съветник, Таня Митранова – началник на отдел „Младежки дейности, спорт и туризъм”, и Светлана Костадинова – началник на отдел „Връзки с обществеността и протокол” в Община Плевен. Коментиран бе и Проект на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2019 г., като бе решено в него да бъдат включени само дейности, осъществявани от Туристическия информационен център, които не са част от Културния или Спортния календар на Общината.

За участие в заседанието бяха поканени специалисти от Националното сдружение на малкия и среден бизнес в туризма /НСМСБТ/, които представиха презентация на тема: „Партньорство за брандиране и реализиране на туристически продукти и пакети”. Разработеният под ръководството на акад. Сашо Драганов – директор на Научния институт „Дизайн” в БАН и професор по индустриален дизайн в Техническия унивеститет – София, проект представя страната, разделена на девет туристически района. Плевен е част от най-големия по площ район „Дунав”, предоставящ сериозни възможности за развитие на туризма.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: