Назначиха Борислав Дамянов за заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен

14.03.2019 11:41

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Борислав Дамянов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Плевен.

Прокурор Дамянов има над 15 години юридически стаж, от които над 13 като прокурор в Районна прокуратура – Плевен.

В предложението на Пламен Петков – административен ръководител на Районна прокуратура – Плевен е посочено, че прокурор Дамянов се справя с голям обем от работа и се произнася с добре мотивирани актове, отличава се със задълбочена теоретична подготовка, богат практически опит, бил е наблюдаващ прокурор по много дела с фактическа и правна сложност, умее да работи в екип, да ръководи и мотивира околните.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: