Безплатни прегледи и консултации по нефрология организират на 14 март в УМБАЛ – Плевен

13.03.2019 13:00

Световният бъбречен ден е световна здравна инициатива, посветена на профилактиката на бъбречните заболявания. Провежда се през втория четвъртък на месец март от 2006 година. Инициатор на Световния бъбречен ден е International Federation of Kidney Foundations (Международна федерация на бъбречните фондации). Активно участие имат големи световни професионални организации – Международното дружество по нефрология и Европейската асоциация по нефрология диализа и трансплантация. У нас, на национално ниво, организатори на провеждането на Бъбречния ден са Българската бъбречна асоциация и Българското нефрологично дружество.
Колективът на Клиниката по нефрология и диализа на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ще отбележи и тази година Световния бъбречен ден. На 14 март, четвъртък от 10 до 13 часа в Клиниката по нефрология на ул. „Г. Кочев” №8а ще се провеждат безплатни прегледи и консултации, съобщава Началникът на клиниката проф. Васил Тодоров, дмн. Клиниката по нефрология и диализа на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” е една от най-големите в България. Има 45-годишна история и утвърдени традиции и авторитет. Персоналът й включва 12 лекари, 30 мед. сестри, 13 санитари и 7 технолози. Повечето лекари имат призната специалност по вътрешни болести и нефрология. Разполага с Отделение по нефрология с 20 легла и Отделение по диализа с 24 хемодиализни апарата. Диагностиката и лечението на бъбречните болести в клиниката отговаря на световните стандарти и са с много високо качество. Огромната диагностично-лечебна дейност за 2018 г. се характеризира с няколко количествени показателя – хоспитализация в Отделението по нефрология на 700 пациента, хемодиализно лечение на общо 269 пациента, лечение с перитонеална диализа на 10 пациента. Клиниката по нефрология и диализа оказва ценна консултативна помощ на много болници в по-голямата част от Северна България и единственото звено с голям кадрови и професионален капацитет в тази част на страната ни.
Основната цел на Световния бъбречен ден е да информира хората, че бъбречните заболявания са чести, значими и инвалидизиращи, че често симптомите им не са тежки, че понякога протичат незабелязано. Особено важно е, че въпреки това много от тях протичат прогресиращо и водят след различно дълъг период от време до хронична бъбречна недостатъчност.
В аспекта на горното – честотата на хроничните бъбречни болести в общата популация е около 12%, но нараства с увеличаване на възрастта и съответните придружаващи заболявания. Честотата на хроничната бъбречна недостатъчност варира от 100 до 1000 на 1 милион население. В България ежегодно диализно лечение поради хронична бъбречна недостатъчност започват повече от 700 души
В допълнение – Световният бъбречен ден цели да насърчава здравословни навици, предпазващи от хронични бъбречни заболявания, да обучава лекарите за тяхната ключова роля при навременното откриване на хроничните бъбречни заболявания и за намаляването на риска от тях.
Ранното откриване на бъбречно увреждане е изключително важно! То дава възможност за навременно лечение, с което може да се избегне или да се отсрочи с години започването на диализно лечение. Именно затова хората трябва редовно да бъдат изследвани за бъбречно заболяване. Особено важно е общопрактикуващите лекари да провеждат уринни и други параклинични изследвания на своите пациенти и при най-малките отклонения и подозрение за бъбречна болест да ги насочват за консултация с нефролог. Лекарите, пациентите и здравните власти трябва да бъдат обединени в дейността си за ранното диагностициране и своевременното лечение на бъбречните болести.
След първото честване през 2006 г. значението на Световния бъбречен ден нарастна и е успешната инициатива, целяща да се повиши вниманието на хората, и на здравната администрация, към бъбречните заболявания, и най-вече към хроничната бъбречна недостатъчност. Докато през 2006 г. Световният бъбречен ден е бил отбелязан в 48 страни, след 2010 г. се отбелязва в повече от 100 страни по света.
През изминалите години темите на бъбречния ден са били насочени към на невероятните особености на бъбреците, към епидемиологията на бъбречните заболявания, към връзката и зависимостта на бъбречните заболявания от захарния диабет, хипертоничната болест и други сърдечно-съдови заболявания и разбира се към хроничните бъбречни болести и хроничната бъбречна недостатъчност. Девизът на СБД тази година е „Здрави бъбреци за всеки и навсякъде”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: