Намаляват наетите в Плевенско, по трудово или служебно правоотношение работещите са 57 200

07.03.2019 17:00

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2018 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 57 200. Това съобщават от Териториално статистическо бюро – Северозапад. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“ – с 8.2%, „Професионални дейности и научни изследвания“ –с3.5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 2.3% и„Образование” – с 2.1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти” – с 15.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11.6%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 5.1%и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 27.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –  17.0%,  „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 10.5% и „Образование” –  10.0%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Преработваща промишленост” и „Операции с недвижими имоти”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: