Зрелостниците в област Плевен подават заявления за явяване на матури

07.03.2019 16:01

От 5 до 18 март 2019 година (включително) дванадесетокласници в област Плевен подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити за сесията май-юни. За това информират от Регионално управление на образованието – Плевен. 

За учебната 2018/2019 година продължава да се прилага Наредба №3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (с последно изменение, направено чрез § 7 на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците).

Подаването на заявленията се осъществява в рамките на работното време в училищата или в РУО – Плевен (в случаите, когато е изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование или за лица, които са се обучавали, или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави).

Заявленията са по образец и се предоставят от определените лица в училище, респ. в РУО – Плевен (стая № 437).

Определеният срок за подаване на заявления се спазва стриктно и след изтичането му не се приемат заявления.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: