ОбС – Плевен даде предварително съгласие за промяна статута на земеделски земи заради АМ „Хемус“

06.03.2019 10:32

Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти – общинска собственост в землищата на селата Николаево и Бохот, във връзка с изграждане трасето на автомагистрала „Хемус“, гласува Общинският съвет на Плевен. „В случая с това решение може да кажем, че има и емоционален момент. Радвам се, че в дневния ред на Общинския съвет започнаха да се появят такива проекти за решения, свързани с изграждането на автомагистрала „Хемус“, коментира на пресконференция в Пресклуба на БТА след сесията председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
„В Община Плевен е постъпило заявление от Агенция „Пътна инфраструктура“ с което е внесен ПУП – Парцеларен план (ПП) за обект: АМ „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+140, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път II-35 – окончателен проект. Трасето на автомагистралата попада в общините Ловеч и Плевен, като засяга шест землища. За територията на община Плевен става дума за землищата на селата Николаево и Бохот. Говорим за общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери, полски пътища и гори“, информира Мартин Митев.
АМ „Хемус“ е обявена за национален обект с национално значение, съгласно Решение на Министерски съвет от април 2013 година. С решението си, касаещо промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди в община Плевен, Общинският съвет на практика дава предварително съгласие за прокарване на трасето на „Хемус“ в участъка, касаещ общината. Съгласието се дава за срок от 5 години, решиха съветниците.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: