НАП – Плевен продава земеделска земя и товарен автомобил

27.02.2019 15:46

Офисът на Националната агенция за приходите в Плевен обяви за продан чрез търг земеделска земя и товарен автомобил.

Ето и подробностите около продажбата:  

Търг с тайно наддаване ще се проведе на 12 март 2019 г. от 10:00 часа на следните вещи:

Tоварен автомобил марка MERCEDES, модел 1820, година на производство 1997г.,мощност 155kw, гориво дизел.

Обща първоначална цена : 6900,00 лв. /шест хиляди и деветстотин лева и 00 ст./

Земеделска земя, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, трета категория, площ 986кв.м, находящ се в гр. ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН, област ПЛЕВЕН, местност „МЪРТВА ДОЛИНА“

Първоначална цена на групата- 525.00 лв. / петстотин двадесет и пет лева и 00 ст./

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 25.02.2019г. до 07.03.2019г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на вещите – за МПС-гр. Плевен, Индустриална зона; за поземления имот – гр. Плевен, местност „Мъртва долина“.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново – Офис гр. Плевени на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

За контакти: телефон  (064) 898-368 , (064) 898-310– Йоана Мандолска, ел. адрес: [email protected]

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: