29 проекта за интеграция на ромите са реализирани в Плевенско през 2018-а

26.02.2019 15:37

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси прие петия мониторингов доклад за 2018 г, касаещ нтеграцията на ромите на територията на област Плевен. Девет от 11-те общини в областта имат действащи общински планове за интеграция на ромите, които обхващат период от три години – от 2017 до 2020 г. каквито са указанията на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. В редица Плевенски общини в партньорство между неправителствени организации и общинските власти се предлагат нови решения за повишаването на нивата на образованост и заетост в ромска общност.
Мониторинговият доклад отчете, че за 2018 година на територията на област Плевен са реализирани 29 проекта с насоченост към интеграцията на ромите в общините Червен бряг, Долна Митрополия, Гулянци, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим и Плевен.
Медиаторите в населените места на областта за същия период са 9 на брой в 7 общини- Долна Митрополия (младежки), 2 в община Кнежа (здравни), 1 в община Червен бряг (младежки), 1 в община Плевен (трудов), 2 в община Левски (младежки и трудов) и 1 в община Пордим (младежки).
Докладът отчита извършената дейност в общините от област Плевен по шестте приоритета от Плановете за действие съобразно ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и прилагането на мерки в съответната област, насочени към интегриране на ромската общност в обществото. Мониторинговият доклад ще бъде изпратен до Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Министерски съвет в срок до 28.02.2019 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: