Завишени стойности на магнезий, нитрати и флуор във водата на 3 населени места в Плевенско

26.02.2019 14:33

Завишени стойности на магнезий, нитрати и флуор са отчетени в питейната вода на три населени места в Плевенско. Това показва седмичния бюлетин на Регионална здравна инспекция – Плевен за 18 – 24 февруари.

В 12 населени места са извършени изследвания за съответния период. Три проби са  изследвани при консуматорите от централно водоснабдяване. От тях няма с отклонения.

11 пък са изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б. От тях 3 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Телиш е отчетено по-висока стойност на магнезий – 88,77mg/lпри норма 80,00mg/l. В град Койнаре водата е с високо съдържание на нитрати – 103,91mg/l при допустими – 50,00 mg/l. В село Лазарово има завишено съдържание на флуор – 1,91mg/l при допустима стойност от 1,50mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: