Лекция, посветена на трафика на хора, бе представена в Търговската гимназия в Червен бряг

23.02.2019 10:59

В Търговска гимназия „Васил Априлов” – Червен бряг, в рамките на Образователната програма на Висш съдебен съвет „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” бе изнесена лекция на тема „Трафик на хора”, на ученици от X и XI клас. Това информират от Районния съд в Червен бряг.

Лекторите Административният ръководител на Районен съд – Червен бряг Виолета Николова и съдебният деловодител при същия съд Ценка Данчева представиха темата, като разясниха на младежите нормативната уредба, елементите на трафика и неговата същност, уязвимите групи, видовете трафик, разликата с незаконното преминаване на границата на държавата и начините децата да се предпазят.

По време на лекцията интересът на учениците беше голям и те взеха активно участие, като задаваха своите въпроси.

Темата бе завършена с видеофилм по действителен случай „ Едно момиче от Благоевград“ с разказ за непълнолетно момиче жертва на престъплението .

Трафикът на хора е определян като съвременно робство и представлява сериозно престъпление, свързано с експлоатацията на хора, които биват третирани като стока за продан.

Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво.

Мисията от Районен съд – Червен бряг и за в бъдеще ще бъде да дава информация както за законите, така и за казуси и практически ситуации с цел да се предотврати извършването на престъпления и да се предпази най-ценното богатство на България – децата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: