Три нови автомобила за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии закупи Община Долна Митрополия

22.02.2019 12:04

С решения № 539/27.04.2018 г. и № 656/31.01.2019 г. на Общински съвет – Долна Митрополия беше дадено съгласие за закупуване на 3 бр. автомобила за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия. Със закупените автомобили Dacia Dokker Van -2 бр. и Dacia Dokker -1 бр. се цели подмяна на част от остарелия автомобилен парк за по-сигурен и бърз разнос, като се очаква да спадне разхода за гориво и чести ремонти на остарелите автомобили. Предвижда се да бъде внесено за разглеждане в общински съвет и предложение за закупуване на още 3 автомобила за разнос.
На територията на община Долна Митрополия функционира ДСП с 3 кухни разпределени в гр.Долна Митрополия, с.Подем и с.Крушовене. Общият брой потребители на домашен социален патронаж е 420 души, като община Долна Митрополия е бенефициент по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещите се в община Долна Митрополия“ с 175 души потребители на услугата. Храната се приготвя ежедневно и с разносните автомобили се доставя до домовете на потребителите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: