„Топлофикация – Плевен“ ЕАД с подробна информация за фактурите за месец януари

22.02.2019 9:54

След формиране на новите месечни сметки за потребената от плевенчани топлинна енергия, от „Топлофикация Плевен“ ЕАД публикуваха на своя интернет сайт подробно обяснение на факторите, оказващи влияние за формирането на сметките за месец януари.

В анализа е направено сравнение между месец януари 2019г. и месец декември 2018г.

Изпълнителният директор на Дружеството – инж. Йордан Василев разясни, че сметките за двата разглеждани периода са близки, тъй като няма голяма разлика в стеднодневната температура за отчетните период през януари 2019г. и декември 2018г.

В анализа е използвано графично изобразяване, както считаме, че чрез визуализация информацията става по-разбираема.“, обясни директорът инж. Василев. Той разясни още: „При анализиране на сметките на клиентите на „Топлофикация Плевен“ ЕАД  се взимат под внимание няколко основни фактора.  Първият е цената, която не е променяна в последния месец. Другият показател е среднодневната температура за отчетен период. Третият и последен фактор, който се взима под внимание при сравнението са дните на работа на абонатните станции за отчетен период.

Заключението, което можем да направим за разликата във фактурите за двата сравнявани месеца е, че сметките за януари 2019г. са се повишили минимално, спрямо сметките за декември 2018г., поради по-дългия отчетен период“.

„Анализът на сметките за януари 2019г. показва, че 46,32% от клиентите на „Топлофикация Плевен“ ЕАД ще получат сметки до 100 лева, а 68,54% са със фактурирана сума до 150 лева. “, обобщава изпълнителният директор.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: