Магистрати от Окръжен съд – Плевен изнесоха поредица от лекции в ОУ „Д-р Петър Берон“

21.02.2019 11:36

На 20.02.2019 година, се проведе последната от редицата лекции, които бяха осъществени в ОУ „Петър Берон“ град Плевен, от съдии към Окръжен съд град Плевен, по инициатива на самото училище.
Лекциите бяха общо 4 на брой и се проведоха по предварително уточнен график, в сградата на училището, пред ученици от седми, шести и пети клас. Лектори бяха заместник председателите на Окръжен съд Плевен – съдия Екатерина Панова и съдия Емил Банков. Те запознаха децата с професията на съдиите, прокурорите, следователите и адвокатите, хулиганските прояви на непълнолетните лица и последиците от тях, възпитателните мерки за деца при противообществени прояви и начинът, и местата за прилагането им.
Целта на тази инициатива е повишаването на правната култура на учениците относно правата и задълженията, които имат като граждани на Република България, както и запознаването им с работата на магистратите.
Предстои посещение на ученици от ОУ „Петър Берон“ в сградата на Окръжен съд Плевен, където да видят реално какви са особеностите при влизане в съдебната палата, какво представлява съдебната зала и какви са правилата при провеждането на едно съдебно заседание.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: