Депутатът Стефан Бурджев пита регионалния министър за тежкото състояние на пътя Крушовица – Садовец – граница област Ловеч

20.02.2019 14:01

Изключително тежкото състояние на пътя от Републиканската пътна мрежа, който преминава през селата Крушовица и Садовец, бе поводът за поредното актуално питане по време на последния парламентарен контрол на народният представител от 15 Плевенски МИР Стефан Бурджев, този път адресирано до министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова.

„Асфалтовото покритие е разрушено, като в резултат на обилните валежи през есенно-зимния сезон са се образували множество дупки и неравности. Трябва да се вземат спешни превантивни мерки с цел предотвратяване на пътно-транспортни произшествия.“, категоричен бе в питането си депутатът. На този пътен участък е разположено и основно училище, поради което трасето е използвано и от училищни автобуси и лошото му техническо състояние застрашава живота и здравето на превозваните ученици.
„Имайки предвид особените характеристики на терена – изключително хълмист, което предполага специфични технически способи за неговото ремонтиране, въпросът ми е, какви ремонтните дейности на тоя участък предвиждите с оглед на идващата пролет и по-благоприятно време, и в какъв срок ще се извършат?“, обърна се народният представител Стефан Бурджев към ресорния министър, като припомни, че поставя въпроса не за първи път, както и наличието на нетърпимост на гражданите от тоя регион, които смятат, че вече достатъчно време са лъгани и пренебрегвани.
През изминалана 2018 г. по линия на текущото поддържане на участъка в рйона на село Крушовица и село Садовец са изпълнени ремонтни дейности по настилката та обща стойност 16 000 лв. При километър 19 в чертите на Садовец пътят е засегнат от свлачищен процес и Агенция „Пътна инфраструктура“, респективно Областно пътно управление Плевен, полага значителни грижи в рамките на финансовите си възможности. Това заяви министър Аврамова в отговор на питането. Според нея, свлачищният масив засяга голяма повърхнина не само в участъка от Републиканския пък, но и жилищни квартали от Садовец и обекти на техническата инфраструктура, които се намират извън сервитута на пътя. За лошото състояние на пътя влияние оказвали и честите аварии на водопроводната мрежа на селото. В участъка свлачищни порцеси се подсилват и от течове на отходни води, които допълнително влошават състоянието на пътната част.
„Отстраняването на така описаните проблеми е изцяло в компетенциите на общината. За да бъде решен проблемът в този участък са необходими координирани действия на всички заентересовани страни. В тази връзка през юли 2018г. със заповед на кмета на община Долни Дъбник е сформирана комисия с представители на общината, Областно пътно управление и Геозащита Плевен, за набелязване на мероприятия по укрепване на засегнатия участък. Съгласно предписанията са изпълнени част от ремонтните работи по настилката на пътя. При настъпване на позходящи метеорологични условия ще бъде планирано и изпълнението на останалите предписане мерки – запълване на образувани камери с подходящи материали, полагане на бордюри в ляво от пътя.
За пълното решаване на проблема е необходимо община Долни Дъбник да изготви проектна документация като експертите на АПИ ще изпълнят своите отговорности по решаване на проблема. В краткосрочен план АПИ предвижда веднага след приключване на зимния сезон специалисти от Областно пътно управлени в Плевен да направят оглед на цялото трасе и да набележат видовите и обем работи, които е необходимо да се изпълнят незбавно за осигуряване на проходимост и безопасност на движението.“коментира Аврамова.
Стана ясно, че по предварителна оценка за цялостен ремонт на пътя Крушовица – Садовец – граница област Ловеч с дължина 25 км, в това число и отсечката между Крушовица и Садовец с дължина около 5,5км, са нужни около 13 млн. лв. Към момента АПИ подготвя списък с отсечки, които се нуждаят от цялостен ремонт. След утвърждаването на бюджета за 2019г. ще бъде направено приоретизиране на обектите, и в случай, че е налице финансиране, ще се прецени възможността за основен или частен ремонт на въпросната отсечка.
„Настоявам в приоритената рамка за тая година да разгледате като минимум рехабилитация ако не на целия участък, поне на тези отсечки, които са в ужасно състояние.“, обърна се към регионалния министър народният представител от 15 МИР Плевен Стефан Бурджев. Да се координират ремонтите по ВиК мрежата с тези по пътя, препоръча още народният представител.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: