134 години от рождението на своя патрон чества ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” – Плевен

13.02.2019 15:34

На 15.02.2019 г. ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” – Плевен чества 134 години от рождението на патрона на училището, бележития учен, общественик и творец професор Асен Златаров, чиято памет почита цяла България. Той извършва огромна научна, литературна и обществена дейност с българска и международна стойност.

Училището отваря врати през 1966 година с 249 ученици в две специалности: “Технология на нефта” и “Контролно-измервателни прибори и автоматика в химическата промишленост”. Училището не е имало сграда и занятията са се провеждали в Учителския институт. След около 2 години учебният процес се мести в сградата на Строителния техникум. През 1974г. е завършена сегашната сграда и от тогава учениците се обучават в нея.
Институцията започва дейността си като СПТУ по индустриална химия, след това ТХТ/ техникум по химични технологии/, през 2003г е преименувано на ПГЕХТ. Патронът на гимназията е избран още през 1968г.
В момента се обучават 450 ученика от 8 до 12 клас в 6 специалности – Електронна търговия, Приложно програмиране, Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти, Технология на хомеопатични и фитопродукти, Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи.
Гимназията има над 50-годишна история, учениците с гордост се наричат златаровци, защото с учение, труд и вдъхновение осъществяват посланието на Златаров: „Животът е усилие… Нищо не се дава даром на човека; той трябва да откупи своя дял на щастие, като покаже, че е достоен за него“.
Успехите, които училището е постигнало през годините, продължават и сега. Гимназията предлага съвременна материална база и актуални специалности, които отговарят на предизвикателствата в съвременния свят на иновации. Доказателство за това е успешният прием през последните няколко години, който го нарежда сред най – предпочитаните в областта.
Постиженията на гимназията се основават на опита и новаторския дух, съобразени с европейските образователни тенденции. Пред учители и ученици стои предизвикателството те да бъдат приобщени към общество, което намира своето достойно място в Европа и света.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: