Изложба, посветена на 140 години от Търновската конституция, откриват днес в Плевен

11.02.2019 7:11

Пътуващата изложба „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“ ще гостува в Плевен. Експозицията е подготвена по инициатива на Народното събрание и Държавна агенция „Архиви“.

В Плевен изложбата ще бъде открита днес, 11 февруари, понеделник, от 15,30 часа в ХГ „Илия Бешков“.

„В 40 табла, изготвени по документи от Централния държавен архив и архивите в страната, са проследени подготовката на това знаменателно събитие”, обясни преди дни на специална пресконференция областният управител Мирослав Петров. Той посочи, че следвайки хронологията, чрез документи, снимки и дневници от заседанията е проследена работата на Учредителното събрание. Показани са протоколът за откриването му с подписите на народните представители, встъпителното слово на Княз Дондуков-Корсаков, тостът, който той произнася на български език, рапортът на 15-членната Комисия за обсъждане проекта на органическия устав, протоколът от закриването на Учредителното събрание. Значително място е отделено на участието на народните представители в дискусиите и обсъжданията на конституционния проект. Повечето от най-дейните парламентаристи и оратори – Христо Стоянов, Константин Стоилов, Петко Славейков, Петко Каравелов, Марко Балабанов и др., са участници в църковно-просветните и революционни борби, със солидно образование в най-добрите европейски университети, добили опит в първите граждански институции на Временното руско управление (1878). Впоследствие мнозина от тях стават значими фигури в българския политически и културен живот.

„Представена по този начин, Търновската конституция може да бъде видяна и оценена като един от най-свободолюбивите за времето си”, подчерта Мирослав Петров.

В експозицията са използвани документи от архивните фондове на: Канцеларията на Императорския руски комисар, Народното събрание, Министерски съвет, Монархическия институт, Министерството на външните работи и изповеданията, както и от някои лични фондове – на д-р Константин Стоилов, Христо Стоянов, Иван Андонов.

Изложбата ще гостува във всички 28 области.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: