Строително-ремонтни дейности за над 4,3 млн. лева очаква да извърши през годината „Инжстрой”

08.02.2019 17:23

Договори за строителство на обща стойност 2 515 000 лв. с ДДС вече има сключени за 2019 г. „Инжстрой” ЕООД. Това се посочва в програмата за развитие за 2019 г. на общинското дружество, която е предоставена за разглеждане в постоянните комисии към Общински съвет – Плевен.

Очакванията са през тази година общият обем на строително-ремонтните работи, които ще извърши „Инжстрой”, да достигне 4 345 000 лв. Възложител е Община Плевен – изграждане и ремонт на улици в Плевен и населени места в общината, зимно почистване и поддържане и т.н.; външни инвеститори – ТЕЦ- Плевен, „Златекс”, „Дар”, „Марица олио”; инвестиционни намерения – възстановяване на улични настилки след ВиК аварии, ремонт на четвъртокласна мрежа и т.н.

За настоящата година „Инжстрой” планира да продължи с модернизирането на строителната техника, транспортните средства и производствените инсталации. Към момента Дружеството е започнало подмяна на остарелия асфалтосмесител с модерен, който е с автоматична система на управление, с ниска консумация на енергия. Новата инсталация ще притежава очистващи системи и филтри, които не допускат превишение на допустимите екологични норми.

В програма за развитие на Дружеството се посочва, че няма задължения към НАП, МДТ при Община Плевен, други финансови институции и персонала.

Цялата програма е достъпна на сайта на Общински съвет – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: